10.11.2015

Pühade apostlite Erasti, Olimpi, Rodioni ja koos nendega apostliametit pidanute (I) mälestus.

   Liturgial: 1Ts 3:9-13; Lk 12:42-48.