10.12.2015

Pühade märtrite Miinase, Ermogeni ja Eugrafi (umb 313) mälestus.

   Liturgial: Tt 1:5 – 2:1; Lk 21:28-33.