10.12.2016

Pühade märtrite Miinase, Ermogeni ja Eugrafi (umb 313) mälestus.

   Gl 1:1-10; Lk 14:1-11.