10.12.2017

27. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Pühade märtrite Miinase, Ermogeni ja Eugrafi (umb 313) mälestus.

2. viis.

   Hommikuevangeelium V: Lk 24:12-35.

Liturgial: Ef 6:10-17; Lk 13:10-17 (Luuka 10. pühapäev).