11.01.2014

Laupäev pärast jumalailmumist.

Meie vaga ja jumalakandja isa Teodoosi Suure, ühiselulisele munklusele alusepanija (529) mälestus.

Liturgial jumalailmumise järgse laupäeva lugemised:

Ef 6:10-17; Mt 4:1-11.

[Vagale isale: 2Kr 4:6-15; Mt 11:27-30.]