11.01.2023

Vg. Teodoosi Suur †529

Gl 5:22-6:2; Mt 11:27-30