11.02.2022

Sevastia pskmr. Vlaasi †316; õu. Teodora †867

2Pt 1:1-10; Mk 13:1-8