11.03.2014

Meie püha isa Jeruusalemma patriarhi Sofrooni (644) mälestus.

Ja meie püha isa Novgorodi ülempiiskopi Eufiimi (1458) mälestus.

6. tunnil: Js 5:7-16.

Õhtuteenistusel: 1Ms 4:8-15; Õp 5:1-15.