11.03.2016

Meie püha isa Jeruusalemma patriarhi Sofrooni (644) mälestus.

Samuti meie püha isa Novgorodi ülempiiskopi Eufiimi (1458) mälestus.

   Liturgiat ei peeta.

  1. tunnil: Sk 8:7-17.

Õhtuteenistusel: Sk 8:19-23.