11.03.2023

Surnute mäl.

Jeruusalemma patr. Sofrooni †644

Hb 3:12-16; Mk 1:35-44