11.03.2024

Jeruusalemma patr. Sofrooni †644;

Novgorodi üpsk. Eufiimi †1458.

Hb 3:12-16; Mk 1:35-44