11.04.2015

Püha ja suur laupäev: Meie Issanda Jeesuse Kristuse matmise mälestus.

Aasia Pergamoni püha piiskopmärtri Antipi (umb 68) mälestus.

   Hommikuteenistusel pärast suurt austamislaulu:

Hs 37:1-14; 1Kr 5:6-8 ja Gl 3:13-14; Mt 27:62-66.

   Õhtuteenistusel paremiad:

I. 1Ms 1:1-13                                IX. Js 61:10-11; 62:1-5

II. Js 60:1-16                                 X. 1Ms 22:1-18

III. 2Ms 12:1-11                           XI. Js 61:1-9

IV. Prohvet Joona raamat         XII. 2Kn 4:8-37

V. Jos 5:10-15                               XIII. Js 63:11-19; 64:1-5

VI. 2Ms 13:20-22; 14:1-32; 15:1-19

VII. Sf 3:8-15                               XIV. Jr 31:31-34

VIII. 1Kn 17:8-23                        XV. Tn 3:1-88

Vassiili Suure  liturgial: Rm 6:3-11; Mt 28:1-20.