11.05.2014

Halvatu pühapäev.

Konstantinoopoli kuningliku linna asutamine (330).

Apostlisarnaste Metoodi (885) ja Kirilli (869), slaavlaste valgustajate mälestus.

Ja püha preestermärtri Mooki (umb 295) mälestus.

   Teenistus Oktoihi ja Õietrioodi järgi.

   3. viis. Hommikuevangeelium IV: Lk 24:1-12.

   Liturgial: Ap 9:32-42; Jh 5:1-15.