11.06.2017

Kõigi pühade pühapäev.

Pühade apostlite Bartolomeuse ja Barnaba (I) mälestus.

Peaingli Kaabrieli imeteo mälestus (laulu «On kohus» ilmutamine).

Samal päeval meie püha isa usutunnistaja Krimmi ülempiiskopi ja tervendaja Luuka (1961) mälestus.

   Teenistus õietrioodi järgi.

8. viis.

   Õhtuteenistusel paremiad:

I. Js 43:9-14. II. Trk 3:1-9. III. Trk 5:15-24; 6:1-3.

   Hommikuevangeelium I: Mt 28:16-20.

   Liturgial: Hb 11:33 – 12:2; Mt 10:32-33.37-38; 19:27-30.