11.07.2015

Püha ja kõigistkiidetud suurmärtri Eufiimia (304) ime mälestus, mille läbi õigeusku kinnitati (451).

Ja apostlisarnase õndsa suurvürstinna Olga, pühas ristimises Helena, uinumine (969).

   Liturgial: Rm 9:1-5; Mt 9:18-26.

[Apostlisarnasele: 2Kr 6:1-10; Lk 7:36-50.]