11.08.2013

7. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Püha märtri ülemdiakoni Eupli (304) mälestus. Samuti meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Niifoni (1508) mälestus.

6. viis.

   Hommikuevangeelium VII: Jh 20:1-10.

   Liturgial: Rm 15:1-7; Mt 9:27-35.