11.08.2014

Püha märtri ülemdiakoni Eupli (304) mälestus.

Ja meie püha isa Konstantinoopoli vaga patriarhi Niifoni (1508) mälestus, kes Athose pühal mäel püüdles.

   Liturgial: 1Kr 15:12-19; Mt 21:18-22.