11.08.2015

Püha märtri ülemdiakoni Eupli (304) mälestus.

Ja meie püha isa Konstantinoopoli vaga patriarhi Niifoni (1508) mälestus, kes Athose pühal mäel püüdles.

   Liturgial: 2Kr 2:14 – 3:3; Mt 23:23-28.