11.08.2016

Püha märtri ülemdiakoni Eupli (304) mälestus.

Samuti meie püha isa Konstantinoopoli vaga patriarhi Niifoni (1508) mälestus, kes Athose pühal mäel püüdles.

   1Kr 10:28 – 11:7; Mt 16:24-28.