11.08.2017

11. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Püha prohveti Saamueli (XI e.Kr) mälestus.

Piiskop Peeter (Pähkel) † 1948.

Taasiseseisvumispäev.

2.viis.

Hommikuevangeelium XI: Jh 21:15-25.

   Liturgial: 1Kr 9:2-12; Mt 18:23-35.