11.08.2017

Püha märtri ülemdiakoni Eupli (304) mälestus.

Samuti meie püha isa Konstantinoopoli vaga patriarhi Niifoni (1508) mälestus, kes Athose pühal mäel püüdles.

2Kr 1:12-20; Mt 22:23-33.