11.09.2013

Meie vaga ema Aleksandria Teodoora (474-491) mälestus. Samuti meie vagade isade Valamo imetegijate Sergei ja Hermani (X) säilmete tagasi-toomine Valamo kloostrisse.

   Liturgial: 2Kr 6:11-16; Mk 1:23-28.