11.09.2016

Pühapäev enne ristiülendamist.

Meie vaga ema Aleksandria Teodora (474-491) mälestus.

VKJ Eelkäija pea maharaiumine. Vanavanemate päev.

3. viis. Hommikuevangeelium I: Mt 28:16-20.

Liturgial: Gl 6:11-18; Jh 3:13-17.

[12. pühapäeva lugemised: 1Kr 15:1-11; Mt 19:16-26.]