11.09.2017

Meie vaga ema Aleksandria Teodora (474-491) mälestus.

VKJ Eelkäija pea maharaiumine.

Gl 2:11-16; Mk 5:24-34.