12.01.2017

Püha märtri Tatjaana ja koos temaga Roomas kannatanute (226) mälestus.

Samuti meie püha isa Serbia ülempiiskopi Savva (1237) mälestus.

Samal päeval Saatse püha preestermärtri Vassiili ja tema kaaskannataja Stefani (1919) mälestus.

Püha Platoni päev.

Pärnu ja Saare piiskop Aleksandri pühitsemine 2009.

 Sinodaalne liturgia Tallinna Issandamuutmise peakirikus.

   Hb 5:4-10 (pühale Platonile); Jh 10:39-42 (järelpüha).