12.03.2022

Korjusepäev

Askeesis hiilanud vagade mäl.

Rooma pst. Grigoori Kahekõneleja †604;

vg. tunn. Teofan †818;

vg. Siimeon Uus Jumalasõnaõpetaja †1022

Hb 1:1-12; Mk 2:23-3:5