12.04.2015

Kristuse surnuist ülestõusmise helge püha. PAASA.

Meie vaga isa usutunnistaja Parioni piiskopi Vassiili  mälestus.

   Kogu teenistus õietrioodi järgi.

   Johannes Kuldsuu liturgial: Ap 1:1-8; Jh 1:1-17.

   Õhtuteenistusel: Jh 20:19-25.

   Alates Paasapühast hakkame lugema Johannese püha evangeeliumit.