12.05.2013

ANTIPAASA. PAASA-AJA 2., APOSTEL TOOMA PÜHAPÄEV.

Meie pühade isade Küprose Konstantia piiskopi Epifaani (403) ja Konstantinoopoli ülempiiskopi Hermani (740) mälestus.

Kogu teenistus Õietrioodi järgi.
Hommikuevangeelium: Mt 28:16-20.
Liturgial: Ap 5:12-20; Jh 20:19-31.