12.05.2015

Meie pühade isade Küprose Konstantia piiskopi Epifaani (403) ja Konstantinoopoli ülempiiskopi Hermani (740) mälestus.

   Liturgial: Ap 12:25 – 13:12; Jh 8:51-59.