12.07.2014

Pühade märtrite Prokli ja Hilaari (II) mälestus.

Ja meie vaga isa Maleonimäe Miikaeli (962) mälestus.

   Liturgial: Rm 8:14-21; Mt 9:9-13.