12.07.2015

6. pühapäev pärast kolmainupüha.

Pühade märtrite Prokli ja Hilaari (II) mälestus.

Ja meie vaga isa Maleonimäe Miikaeli (962) mälestus.

   5. viis. Hommikuevangeelium VI: Lk 24:36-53.

   Liturgial: Rm 12:6-14; Mt 9:1-8.