12.08.2013

Pühade märtrite Footi ja Anikiti (305-306) mälestus.

   Liturgial: 1Kr 9:13-18; Mt 16:1-6.