12.08.2014

Pühade märtrite Footi ja Anikiti (305-306) mälestus.

   Liturgial: 1Kr 15:29-38; Mt 21:23-27.