12.08.2015

Pühade märtrite Footi ja Anikiti (305-306) mälestus.

   Liturgial: 2Kr 3:4-11; Mt 23:29-39.