12.08.2016

Pühade märtrite Footi ja Anikiti (305-306) mälestus.

Ülempiiskop Eusebi (Grozdov) † 1929.

1Kr 11:8-22; Mt 17:10-18.