12.08.2017

Pühade märtrite Footi ja Anikiti (305-306) mälestus.

Ülempiiskop Eusebi (Grozdov) † 1929.

Rm 15:30-33; Mt 17:24 – 18:4.