12.09.2016

Jumalasünnitaja sündimise püha lõpetus.

Püha piiskopmärtri Autonomi (313) mälestus.

   2Kr 8:7-15; Mk 3:6-12.

[Teisipäevased: 2Kr 8:16 – 9:5; Mk 3:13-19.]