12.10.2013

Pühade märtrite Proobi, Tarahhi ja Androniku (304) ning vaga isa kaanonite kirjutaja Kosma (umb 787) mälestus.

Samal päeval Riia püha piiskopmärtri Joanni (Pommer, 1934) mälestus.

   Liturgial: 1Kr 10:23-28; Lk 6:1-10.