12.10.2014

18. pühapäev pärast Kolmainupüha. Seitsmenda, Nikaia kogumaapealse kirikukogu (787) pühade isade mälestuse pühapäev.

Pühade märtrite Proobi, Tarahhi ja Androniku (304) mälestus. Ja meie vaga isa kaanonite kirjutaja Maiuma piiskopi Kosma (umb 787) mälestus.

Samal päeval Riia püha piiskopmärtri Joanni (Pommer, 1934) mälestus.

   1. viis.

   Õhtuteenistusel paremiad pühadele isadele:

I. 1Ms 14:14-20. II. 5Ms 1:8-11.15-17. III. 5Ms 10:14-21.

   Hommikuevangeelium VII: Jh 20:1-10.

   Liturgial: Tt 3:8-15 (pühadele isadele);

Lk 8:5-15 (IV. Luuka, pühadele isadele).