12.10.2015

Pühade märtrite Proobi, Tarahhi ja Androniku (304) mälestus. Ja meie vaga isa kaanonite kirjutaja Maiuma piiskopi Kosma (umb 787) mälestus.

Samal päeval Riia püha piiskopmärtri Joanni (Pommer, 1934) mälestus.

   Liturgial: Fl 2:12-16; Lk 7:36-50.