12.10.2016

Pühade märtrite Proobi, Tarahhi ja Androniku (304) ning meie vaga isa kaanonite kirjutaja Maiuma piiskopi Kosma (umb 787) mälestus.

Samal päeval Riia püha piiskopmärtri Johannese (Pommer, 1934) mälestus.

Ef 3:8-21; Lk 8:22-25.