12.10.2017

Pühade märtrite Proobi, Tarahhi ja Androniku (304) ning meie vaga isa kaanonite kirjutaja Maiuma piiskopi Kosma (umb 787) mälestus.

Samal päeval Riia püha piiskopmärtri Johannese (Pommer, 1934) mälestus.

Fl 1:20-27; Lk 9:7-11.