12.11.2017

23.pühapäev pärast Kolmainupüha.

Meie püha isa Aleksandria ülempiiskopi Johannes Armulise (umb 620) ja meie vaga isa Niil Paastuja (V) mälestus.

Isadepäev. 

6.viis.

Hommikuevangeelium I: Mt 28:16-20.

Liturgial: Ef 2:4-10; Lk 10:25-37 (Luuka 8. pühapäev).