12.12.2014

Meie püha isa Trimithundi piiskopi ja imetegija Spiridoni (umb 348) mälestus.

   Liturgial: 2Tm 1:1-2.8-18; Lk 21:37 – 22:8.

   Pühale piiskopile: Hb 13:17-21; Lk 6:17-23.