01.01.2016

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ihuliku ümberlõikamise püha. Ja meie püha isa Kapadookia Kaisarea ülempiiskopi Vassiili Suure (376) mälestus.

   Õhtuteenistusel paremiad:

  1. 1Ms 17:1-12.14. II. Õp 8:22-30. III. Õp 10:31 – 11:12.

   Hommikuevangeelium: Jh 10:9-16.

   Vassiili Suure liturgial: Hb 7:26 – 8:2 (püha isa epistel);

Lk 2:20-21.40-52 (ümberlõikamise evangeelium).