13.01.2014

Pühade märtrite Ermili ja Stratoniku (315) mälestus. 

Liturgial: Hb 8:7-13; Mk 8:11-21.