13.01.2015

Pühade märtrite Ermili ja Stratoniku (315) mälestus.

   Liturgial: Hb 12:25-26; 13:22-25; Mk 10:2-12.