13.01.2017

Pühade märtrite Ermili ja Stratoniku (315) mälestus.

   Järelpüha teenistusel: Gl 3:23 – 4:5; Lk 20:1-8.