13.03.2014

Meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Nikifori säilmete toomine (846).

6. tunnil: Js 6:1-12.

Õhtuteenistusel: 1Ms 5:1-24; Õp 6:3-20.