13.03.2015

Meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Nikifori säilmete toomine (846).

   6. tunnil: Js 13:2-13.

   Õhtuteenistusel: 1Ms 8:4-21; Õp 10:31-32; 11:1-12.

Ennepühitsetud andide liturgia.